Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1924.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1794.

Usnesení poslanecké sněmovny

o usnesení senátu Národného shromaždenia republiky Československej (tisk 4234)

k vládnemu návrhu zákona o presunu príslušnosti vo veciach vyvlastnenia na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi podža zák. čl. XLI:1881 (tisk 4312).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 243. schůzi dne 14. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne . . . . . . . . . . . . . . .

o přesunu příslušnosti ve věcech vyvlastnění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle zák. čl. XLI:1881.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Působnost ve věcech vyvlastnění podle zák. čl. XLI:1881, kterou mělo na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle zák. čl. XVIII:1889 ministerstvo obchodu, přechází na ministerstvo vnitra s těmito odchylkami:

1. právo vyvlastňovací podle §u 5 zák. čl. XLI:1881 udílí ministerstvo vnitra v dohodě s příslušným odborným ministerstvem,

2. povolení k předběžným pracím podle §u 7, odst. 1, téhož zák. čl. udílí příslušné odborné ministerstvo,

3. požární obvod a bezpečnostní opaření podle §u 18 téhož zák. čl. ustanovuje ministerstvo železnic,

4. o rekursu podle §u 20, odst. 2, téhož zák. čl. rozhoduje při železnicích ministerstvo železnic a při vodních cestách ministerstvo veřejných prací,

5. povolení k zabrání nemovitostí podle §u 85 téhož zák. čl. udílí příslušné odborné ministerstvo.

§ 2.

Nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 4. září 1920, č. 59/1920 (1750 res. pl.), o dočasné úpravě příslušnosti ve věcech vyvlastnění pozbývá platnosti.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

Tomášek, v. r.,
předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,
sněmovní tajemník.

Bradáč, v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP