Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.


Tisk 1784.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládnom návrhu (tisk 4242),

ktorým se predkladá Národnému shromaždeniu

k dodatočnému schváleniu obchodná úmluva medzi republikou Československou a Franciou, podpísaná v Paríži dňa 17. srpna 1923, uvedená v prozatímní platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 30. srpna 1923, čís. 174 Sb. z. a n. (tisk 4344).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky československé učinila ve 244. schůzi dne 19. prosince 1923 toto usnesení:

Obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií, podepsaná v Paříži dne 17. srpna 1923, se dodatečně schvaluje.

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha, v. r.,

Bradáč, v. r.,

sněm. tajemník.

zapisovatel.


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP