Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1785.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4353) o sloučení rozhodování ve věcech nájemních (tisk 4378).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 246. schůzi dne 20. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne............,

o sloučení rozhodování ve věcech nájemních.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Rozhodování o věcech uvedených v §§ 4, 21 a 22 zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 85 Sb. z. a n. o ochraně nájemníků, náleží v obvodu hlavního města Prahy (zákon ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. z. a n., kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou) okresnímu soudu pro Staré Město-Josefov, v obvodu zemského hlavního města Brna (zákon ze dne 16. dubna 1919, č. 213 Sb. z. a n. o sloučení sousedních obcí s Brnem) okresnímu soudu Brno-město.

§ 2.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1924 a pozbude jí dnem 30. dubna 1924.

(2) Provede jej ministr spravedlnosti.

Tomášek, v. r.,

předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,

Bradáč, v. r.,

sněmovní tajemník.

zapisovatel.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP