Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1782.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4352),

kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n. o dopravních daních (tisk 4370).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 244. schůzi dne 19. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..............

kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., o dopravních daních.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

§ 10 zákona ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., o dopravních daních se mění s účinností od 1. března 1924 a bude zníti takto:

Za přepravu zboží na železnicích v území Československé republiky platí se daň ve výši 15% ceny přepravní.

Za cenu přepravní považuje se dovozné včetně manipulačních poplatků a převozného, dále vlečné (poplatky za přistavení vozů), pak všecky ostatní poplatky za přepravu zboží, vyjímajíc poplatky za vedlejší výkony při přepravě, nezapočítané do dovozného. Zevrubnější ustanovení o tom obsahuje vládní nařízení.

Článek II.

Ustanovení poslední věty § 22 zákona ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., se ruší.

Článek III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provésti jej ukládá se ministru financí a ministru železnic.

Tomášek, v. r.,

předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,

Bradáč, v. r.,

sněmovní tajemník.

zapisovatel.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP