Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk

1781.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4325) o výši daně z cukru (tisk 4366).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky československé schválila ve 244. schůzi dne 19. prosince 1923 tuto osnovu zákona.

Zákon

ze dne...............

o výši daně z cukru.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Ustanovení, obsažená v § 1 článku I. zákona ze dne 10. července 1922, č. 219 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákona o dani z cukru, se zrušují a na místě jich nastupují tato:

§ 1.

Všeliký cukr, který dobude se ze surovin nebo ze zbytků dřívější cukerní výroby, podroben jest spotřební dani podle těchto ustanovení:

1. Řepový cukr a všechen cukr stejného druhu (třtinový cukr) v každém stavu čistoty, vyjímaje jedině syrub, nezpůsobilý k lidskému požívání, za 100 kg čisté váhy 38 Kč.

K této dani vybírati se bude prozatím do konce roku 1924 daňová přirážka ve výši 16 Kč za 100 kg čisté váhy,

2. Cukr jiného druhu podroben jest spotřební dani 12 Kč za 100 kg čisté váhy.

Článek II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1924 a provedením jeho pověřuje se ministr financí.

Tomášek, v. r.,

předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.

Bradáč, r. r.,

sněmovní tajemník.

zapisovatel
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP