Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1780.

Zpráva

technicko-dopravního výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1768) o vládním návrhu

zákona,

kterým se prodlužuje lhůta pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně.

Zákonem ze dne 11. března. 1919, čís. 140 Sb. z. a n. ve čl. 1, bylo uloženo zřídili v Brně pobočný poštovná šekový úřad nejdéle do 1. ledna 1921. Počítalo se patrně s pronájmem vhodného objektu, asi tak jako je tomu v Praze a jako stejně tuž je rozdrobeno poštovní ředitelství brněnské, jehož státní budova více let již nedostačuje.

Průběhem roků 1919 a 1920 projevila se však v Brně tak ostrá krise bytová, že toho druhu řešení uložené povinnosti zcela vyloučila. Měla-li se tedy zákonem uložená povinnost řešiti stavbou, objevilo se nutným, nejen po stránce úsporné, ale i trvale estetické, celý nedostatek řešiti najednou, tím spíše, když ministerstvu pošt a telegrafů podařilo se získati vhodný pozemek o výměře 28.342 m2. Z těchto příčin bylo nutno lhůtu prodloužiti do 1. ledna 1924.

Poněvadž však stavební náklad 60 mil. Kč nekryl se s přísnou tendencí rozpočtových úspor, a poněvadž položka 4 mil. Kč v roce 1922 do rozpočtu zařazená byla by uhradila pouze drahé provisorium, nezbylo, než lhůtu pro zřízení pobočného poštovního šekového úřadu v Brně prodloužiti do 1, července 1926.

Technicko - dopravní výbor navrhuje tudíž senátu, aby schválil osnovu zákona ve znění usnesení poslanecké sněmovny, otištěného v senátním tisku č. 1768.

V Praze, dne 19. prosince 1923.

Dr Jar. Brabec v. r.,

F. Šťastný v. r.,

předseda.

zpravodaj.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP