Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1777.

Zpráva

I. výboru sociálně-politického,

II. výboru rozpočtového

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1765) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb z a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných.

I.

Pokračující nezaměstnanost vyplývající z poválečné hospodářské kříse nedovoluje, aby s vyplácením podpor v nezaměstnanosti se přestalo. Z krátce uvedených důvodů, aby ve vyplácení podpor v nezaměstnanosti nenastalo přerušení, jelikož zákon o podpoře nezaměstnaných ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., pozbývá dnem 31. prosince 1923 platností, vláda předložila návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost citovaného zákona a platných dosud zákonných předpisů o podpoře nezaměstnaných od 1. ledna do 30. června 1924, aby při dalším řešení problému podpory nezaměstnaných nenastala porucha.

Sociálně-politický výbor pojednal o tomto vládním návrhu a usnesl se doporučiti senátu, aby vládní návrh zákona dle usnesení poslanecké sněmovny ve znění sen, tisku č. 1765 schválil.

Při tom vyslovuje sociálně-politický výbor souhlasně s poslaneckou sněmovnou přání, aby §§ 3 a 12 tohoto zákona prováděny byly pokud, se obchodních pomocníků a kancelářského personálu týče, blahovolněji, a připojuje ještě další přání, která týkají se zaměstnanců v tiskárnách, zaměstnanců potravních odborů a odborů stavebních, aby i na mě vztahovalo se blahovolnější vykládání zákona o podpoře v nezaměstnanosti.

V Praze dne 17. prosince 1923.

Em. Hrubý v. r.,

Jos. Ackermann v. r.,

předseda.

zpravodaj.II.

Rozpočtový výbor senátu podle usnesení svého ze dne 18. prosince 1923 připojuje se k návrhu výboru sociálně-politického a doporučuje rovněž, aby osnova zákona byla schválena beze změny tak, jak byla přijata poslaneckou sněmovnou.

V Praze dne 18. prosince 1923.

Ferd. Jirásek v. r.,

Josef Kouša v. r.,

předseda.

zpravodaj.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP