Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1774.

Zpráva

I. výboru sociálně-politického,

II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1766)

o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.

I.

Předpoklad k nákladu na podupaní nezaměstnanosti z roku 1922, za kterého rozpočet na rok 1923 k provádění zákona o podporech v nezaměstnanosti byl sděláván, se nesplnil, preliminovaný obnos 75 milionů Kč objevil se hned v prvních měsících rozpočtového roku nedostatečným a bylo nutno opatřiti prostředky potřebné k úhradě nákladu na podpory v nezaměstnanosti dodatečným úvěrem, což stalo se zákonem ze dne 4, července 1923, čís. 147 Sb. z. a n., kterým povolena byla částka 220 milionů Kč (včetně 2 milionů Kč pro potřeby Podkarpatské Rusi).

V krátké době, po schválení dodatečného úvěru shledalo se, že ani tento peníz nestačí na stanovené rozpočtové období, aby kryty mohly být náklady spojené s prováděními zákona o podpoře v nezaměstnanosti.

Podle výkazu účtařem zemských správ politických v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a generálního finančního ředitelství v Bratislavě bylo v republice Československé vydáno na podpory v nezaměstnanosti (včetně nákladů spočetných s výhodami na bezplatnou jízdu nezaměstnaných po železnici a s placením výpomocných sil) do konce měsíce srpna 1923 celkem 314.075.999 Kč.

Poněvadž na podpory v nezaměstnanosti bylo

na rok 1923 preliminováno 293.000.000 Kč,

jeví se koncem měsíce

srpna již překročení.. 21,075.999 Kč.

Do konce měsíce září mimo Podkarpatskou Rus bylo vydáno na podpory v nezaměstnanosti 333.152.019 Kč, jeví se tedy koncem měsíce září překročení preliminované částky o 40.152.019 Kč.

Jestliže nezaměstnanost během půl léta podstatně poklesla, jest opatření požadovaného úvěru v částce 140.000.000 Kč odůvodněno prostou opatrností, bere-li vládní návrh za základ pro vypočtení potřebné částky stav nezaměstnaných dle nákladu na podpory v nezaměstnanosti v měsíci srpnu ve výši 20.000.000 Kč. Jelikož v podzimních měsících dle nabytých, zkušeností se musí počítati s možností zhoršení stavu a tím i nepříznivých důsledků pro nezaměstnanost, což dokazuje výkaz o stavu nezaměstnaných v měsíci září, jeví se nutnost dovolávati se povolení dodatečného úvěru ve výši částky 14000.000 Kč.

Sociálně politický výbor projednal o tomto vládním návrhu a usnesl se doporučiti senátu, aby vládní návrh zákona dne usnesení poslanecké sněmovny ve znění senátního tisku č. 1766 schválil.

V Praze ze dne 17. prosince 1923.

Em. Hrubý v. r.,

J. Ackermann v. r.,

předseda.

zpravodaj.II.

Rozpočtový výbor senátu ve schůzi konané dne 18. prosince 1923 usnesl se připojili se k návrhu sociálně-politického výboru senátu a doporučuje, aby usnesení poslanecké sněmovny učiněné dne 12. prosince 1923 o vládním návrhu zákona o dodatečném úvěru k podpoře nezaměstnaných bylo beze změny schváleno.

V Praze dne 18. prosince 1923.

Ferd. Jirásek v. r.,

Josef Kouša v. r.,

předseda.

zpravodaj.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP