Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1770.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4347),

kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě v § 2 zák. ze dne 4. července 1923, čís. 158 Sb. z. a n. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 4362).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky československé schválila ve 243. schůzi dne 14. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.............

kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě v § 2 zák. ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. z. a n. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zmocnění vlády obsažené v § 2 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. z. a n. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, aby se souhlasem presidenta republiky uváděla vyhlášením ve Sb. z. a nař. v prozatímní platnost obchodní smlouvy s cizími státy v době od 1. ledna 1921 do 1. prosince 1923 sjednané, v nichž se cizím státům za přiměřené vzájemné výhody poskytují též úlevy z cel platného autonomního celního tarifu, rozšiřuje se na smlouvy sjednané od 1. prosince 1923 do 1. února 1924.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Provésti tento zákon ukládá se všem členům vlády.

Tomášek, v. r.,

předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,

Bradáč, v. r.,

sněmovní tajemník.

zapisovatel.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP