Senát Národního shromáždění R. Čs.r.1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1768.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4246),

kterým se prodlužuje lhůta pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně (tisk 4355).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky československé schválila ve 243. schůzi dne 14. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.............,

jímž se prodlužuje lhůta pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Lhůta pro zřízení pobočného poštovního šekového úřadu v Brně, stanovená v čl. 1. zákona z 11. března 1919, č. 140 Sb. z. a n. ťo zřízení poštovních úřadů šekových pro území státu ČeskoslovenskéhoŤ až do 1. ledna 1921 a prodloužená zákonem z 1. března 1921, čís. 101 Sb. z. a n. až do 1. ledna 1924, prodlužuje se znovu až do 1. července 1926 a to nepřekročitelně.

Článek II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; jeho provedením pověřuje se ministr pošt a telegrafů.

Tomášek, v. r.,

předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,

Bradáč, v. r.,

sněmovní tajemník.

zapisovatel.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP