Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.Tisk 1766.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4324), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (tisk 4341).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 241. schůzi dne 12. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.............,

jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.

Článek I.

Ku provádění zákona o podpoře nezaměstnaných ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., s pozdějšími změnami a doplňky, povoluje se na rok 1923 nad peníz ve státním rozpočtu pro rok 1923 uvedený a zákonem ze dne 4. července 1923, č. 147 Sb. z. a n., dodatečně rozmnožený, částka 140.000.000.- Kč.

Článek II.

Ministr financí se zmocňuje, aby částku v článku I. uvedenou opatřil úvěrními operacemi, pokud by se nenalezla úhrada ve státním rozpočtu pro rok 1923.

Článek III.

Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlášení.

Ministru sociální péče se ukládá, aby jej provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.

Tomášek, v. r.,

předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,

Bradáč, v. r.,

sněmovní tajemník.

zapisovatel
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP