Senát Národního shromáždění R. Čs. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1765.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu zákona (tisk 4323),

kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. .a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21.

prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk 4342).

Poslanecká sněmovna Národního shromážděni republiky Československé schválila ve 241. schůzi dne 12. prosince 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne........................

kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., prodlužuje se od 1. ledna 1924 až do 30. června 1924.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

Tomášek, v. r.,
předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,
sněmovní tajemník.

Bradáč, v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP