Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1762.

Zpráva

branného výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1731) k vládnímu návrhu zákona o poštovních holubech.

Ve válce světové se dokázalo, jak důležitým se stati může ve spojovací službě poštovní holub. I tam, kde jiný prostředek byl naprosto vyloučen, ještě se osvědčil. Proto ve Francii a v Německu hned v letech 1894 a 1896 byl již zákonitě upraven chov holubů poštovních. Za Rakouska byla otázka poštovních holubů aspoň částečně vládním nařízením v době války upravena.

Poštovních holubů možno velmi dobře užíti, ale také velmi nebezpečně zneužíti. Z toho důvodu předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona o poštovních holubech. Zákon tento byl dne 22. listopadu 1923 sněmovnou přijat ve znění vládou navrženém.

Zákon předložený upravuje chov, značkování, výcvik a použití poštovních holubů; stanoví zásady pro ochranu, prodej a kontrolu holubů těchto. Konečně určuje tresty na neoprávněný chov výcvik anebo zneužití holubů poštovních v neprospěch nebezpečí republiky.

Z těchto důvodů projednal branný výbor ve schůzi dne 12. prosince 1923 předlohu tuto a usnesl se jednomyslně doporučiti senátu, aby se připojili k usnesení poslanecké sněmovny a schválil zákon tento ve znění senátního tisku č. 1731.

V Praze, dne 12. prosince 1923.

V. Klofáč v. r.,
předseda.

Frant. Valoušek v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP