Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1752.

Zpráva

výboru živnostensko-obchodního

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1725) o vládním návrhu zákona, o zákazu premiových obchodů předměty denní potřeby.

Výbor živnostensko-obchodní projednal ve své schůzi dne 4. prosince 1923 usnesení poslanecké sněmovny a navrhuje, aby slavný senát schválil osnovu zákona beze změny tak, jak byla usnesena poslaneckou sněmovnou a jak jest otištěna v senátním tisku č. 1725.

Odůvodnění.

Nekalá soutěž, která v poslední době ve větších rozměrech se vyskytuje, vyvolala okamžitou potřebu tohoto zákona, aby se zamezilo podvodné spekulaci obchodů s předměty denní potřeby.

Všemi premiovými obchody trpí nejvíce chudší obyvatelstvo, které podléhá rafinovaným svodům některých trhovců.

Tato nekalá soutěž podrývá dobrou pověst domácích výrobků a podkopává i důvěru k ostatním obchodníkům s předměty denní potřeby, čímž nejvíce trpí legální obchod, který je založen na realních základech.

Jelikož přítomní vládní zástupci prohlásili, že se urychleně pracuje na vládní předloze zákona o nekalé soutěži, lze považovati tento zákon jako časově naléhavý, proto výbor živnostensko-obchodní doporučuje, aby zákonu tomu dostalo se ústavního schválení.

V Praze, dne 5. prosince 1923.

Jan Jílek v. r.,
předseda.

K. Dědic v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP