Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1751.

Zpráva

I. výboru branného,

II. výboru rozpočtového

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1729) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru.

I.

Branný výbor projednav ve schůzi dne 5. prosince 1923 o předloženém vládním návrhu zákona, připojil se jednomyslně k usnesení poslanecké sněmovny a doporučuje slavnému senátu osnovu zákona k přijetí ve znění schváleném sněmovnou poslaneckou, jak jest obsaženo v senátním tisku č. 1729.

V Praze dne 5. prosince 1923.

V. Klofáč v. r.,
předseda.

Josef Kouša v. r.,
zpravodaj.

 

II.

Při projednávání zákona, o jehož prodloužení se jedná, nebylo žádných nesnází a rozpočtový výbor vyžádal si pouze resolucí, aby při požadování přípřeží bylo šetřeno nejmenších zemědělců, kteří mají pouze potah kravský, jenž jest méně výkonný a jehož užití je nad to spojeno se snížením dojivostí. Podle sdělení ministra národní obrany, jejž bylo nedávno výborem vzato na vědomí, je postupováno ve smyslu resoluce. Proti praksi zákona nedošlo stížností a proto rozpočtový výbor navrhuje, aby slavný, senát schválil osnovu zákona ve znění usnesení poslanecké sněmovny.

V Praze dne 5. prosince 1923.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.

Frant. Jan Kroiher v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP