Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1750.

Zpráva

I. výboru branného,

II. výboru rozpočtového

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1728) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje pro přechodnou dobu platnost dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska.

I.

Branný výbor projednal ve schůzi dne 5. prosince 1923 vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 10. července 1922, č. 227 Sb. z a n., upravujícího placení náhrady při trvalém ubytování vojska, rozšířená zákonem ze dne 20. prosince 1922, č. 387 Sb. z. a n., prodlužuje až do další zákonné úpravy na dobu po 31. prosinci 1923, schválil jej jednomyslně a doporučuje slavnému senátu, aby přijal návrh zákona ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou, jak jest otištěn v senátním tisku č. 1728.

V Praze dne 5. prosince 1923.

V. Klofáč v. r.,
předseda.

Josef Kouša v. r.,
zpravodaj.

 

II.

Předloha vládní nenavrhuje nic nového, nýbrž žádá pouze prodloužení platných ustanovení na další dobu a ta bez stanovení data. Pří projednávání merita nebylo svého času činěno námitek a také prakse sama nesetkala se mezi občanstvem se žádnými nesnázemi a proto činí rozpočtový výbor návrh, aby slavný senát schválil osnovu zákona ve znění usnesení sněmovny poslanecké.

V Praze dne 5. prosince 1923.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.

Frant. Jan Kroiher v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP