Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1732.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu v Třebíči za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Jílka pro přestupek proti bezpečnosti cti (čís. 6782/1923).

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát vyhověl žádosti okresního soudu v Třebíči a vyslovil souhlas s trestním stíháním senátora Jana Jílka podle trestního oznámení Jana Uhlíře, obuvníka v Třebíči, pro přestupek proti bezpečnosti cti.

Důvody.

V trestním oznámení Jana Uhlíře se tvrdí, že v Třebíči postižen byl záchvatem šílenství tamní občan a dopravován byl ambulancí do veřejné nemocnice třebíčské, při čemž prý policejnímu strážníku a ošetřovateli pomáhal soukromý žalobce. Ve výborové schůzi lidové strany v domě >Sušil< v Třebíči vyjádřil prý se senátor Jan Jílek o soukromém žalobci Janu Uhlířovi, že choromyslného v ambulanci tak spolíčkoval, že měl pruhy v obličeji. Pro tento výrok stihá Jan Uhlíř senátora Jana Jílka pro urážku na cti a okresní soud v Třebíčí žádá proto senát za vydání kol. Jílka. Senátor Jan Jílek připouští, že v úzkém kruhu členů výboru vypravoval o své návštěvě u choromyslného v nemocnici a o tom, nač si mu tehdy nemocný stěžoval.

Imunitu výbor sice pozastavil se nad tím, že podkladem trestního stíhání jest sdělení z důvěrné schůze výborové, poněvadž však kol. Jílek sám prohlásil, že nemá proti vydání žádných námitek, usnesl se imunitní výbor navrhnouti senátu, aby žádosti okresního soudu v Třebíči vyhověl.

V Praze, 20. listopadu 1923.

Dr. Adolf Stránský v. r.,
předseda.

Dr. Ot. Krouský v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP