Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1729.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4257),

kterým se prodlužuje platnost dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru (tisk 4301).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 229. schůzi dne 22. listopadu 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.....

kterým se prodlužuje platnost dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Účinnost zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 388 Sb. z. a n., o náhradě za vojenskou přípřež v míru v roce 1923, prodlužuje se až do další zákonné úpravy i na placení náhrad za vojenskou přípřež, poskytnutou v míru po 31. prosinci 1923.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1924 a provedením jeho se pověřuje ministr národní obrany v dohodě s ministry vnitra a financí.

Tomášek, v. r.,
předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,
sněmovní tajemník.

Emil Špatný, v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP