Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1728.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 4245),

kterým se prodlužuje pro přechodnou dobu platnost dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska (tisk 4302).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 229. schůzi dne 22. listopadu 1923 tuto osnovu zákona

Zákon

ze dne . . . . . . . . . . . .

kterým se prodlužuje pro přechodnou dobu platnost dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Účinnost zákona ze dne 10. července 1922 čís. 227 Sb. z. a n., kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 a 1922, rozšířená zákonem ze dne 20. prosince 1922 čís. 387 Sb. z. a n. na rok 1923, prodlužuje se až do další zákonné úpravy i na placení náhrady při trvalém ubytování vojska po 31. prosinci 1923.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1924 a provedením jeho pověřuje se ministr národní obrany v dohodě s ministry vnitra a financí.

Tomášek, v. r.,
předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,
sněmovní tajemník.

Emil Špatný, v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP