Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1726.

Usnesení poslanecké sněmovny

ku vládnímu návrhu zákona (tisk 4244),

jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n. o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (tisk 4272).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 227. schůzi dne 20. listopadu 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne........

jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n. o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi prodlužuje se do 31. prosince 1925.

§ 2.

Tento zákon nabude účinnosti 1. ledna 1924.

Jeho výkon ukládá se ministru spravedlnosti.

 

Tomášek, v. r.,
předseda.

Dr. Jan Říha, v. r.,
sněmovní tajemník.

Taub, v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP