Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1722.

Zpráva

výboru národohospodářského

o návrhu sen. Šachla, Šabaty a soudr.

stran změny zákona ze dne 17. prosince 1918, č. 82 Sb. zák. a nař.

o prozatímní ochraně lesů (tisk 1289).

Národohospodářský výbor senátu projednával tuto věc ve své schůzi, konané dne 13. listopadu 1923. Navrhovatelé zejména žádali, aby majitelé lesů, kteří nehospodaří podle pevných hospodářských plánů, nemuseli porážení dříví na nutné hospodářské vlastní potřeby ohlašovati příslušnému politickému úřadu.

Zástupce ministerstva zemědělství vysvětlil, že tato úleva že shora uvedeného zákona, jest již obsažena ve vládním nařízení ze dne 27. VII. 1923.

Národohospodářský výbor senátu, vzav toto vysvětlení na vědomí, navrhuje:

Slavný senáte, račiž přes shora uvedený návrh přejíti k dennímu pořadu.

V Praze, dne 14. listopadu 1923.

 

V. Donát v. r.,
předseda.

Ant. Šachl v. r.,
zpravodaj.

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP