Senát Národního shromáždění Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1719.

Zpráva

I. národohospodářského výboru,

II. rozpočtového výboru

o návrhu senátora Václava Donáta a společníků v záležitosti letošních živelních pohrom v různých krajích našeho státu (tisk 1679), o návrhu senátorů Šachla, Šabaty, Horáka a druhů na poskytnutí podpory krajům krupobitím, průtrží mračen a povodní postiženým (tisk 1680), o návrhu senátorů Jana Lorence, Filipínského, Časného, Měchury a soudruhů na poskytnutí okamžité a vydatné pomoci zemědělcům v okresu Uh. Hradištském, Boskovickém, Šternberském a Litovelském (tisk 1681), o návrhu senátorů Františka Hybše, J. Hucla a společníků na výpomoc postiženým při krupobití na okresích Mlladá Boleslav, Jičín, Nová Paka a Lomnice nad Popelkou (tisk 1682), o návrhu senátora Jurko Lažo a soudruhů na poskytnutí okamžité vydatné pomoci zemědělcům v okresu Bardiov Svidník (tisk 1683), o návrhu senátorů Luksche, Jelínka a soudruhů stran živelních škod, způsobených průtrží mračen a krupobitím v jednotlivých obcích okresu Moravská Třebová (tisk 1688), o návrhu senátora Lipperta a soudr. na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím, jež v okresu Horšově Týně těžce byly postiženy živelní pohromou (tisk 1693), o návrhu senátora Knasche a soudr. stran živelních škod, průtrží mračen způsobených v obcích okresu Teplice nad Metují (tisk l690), o návrhu senátora Václava Sehnala a společníků ohledně škod způsobených průtrží mračen na Hořicku (tisk 1677), o návrhu senátorů Luksche, Jelínka a soudr. stran živelních škod, jež způsobeny byly v jednotlivých obcích okresů Mikulovského a Hustopečského průtrží mračen a krupobitím (tisk 1686), o návrhu senátora Donáta a společníků na poskytnutí podpory zemědělcům okresu Dobříšského, který loňského roku postižen byl katastrofálním suchem (tisk 1583), o návrhu senátora Em. Hrubého a společníků na poskytnutí vydatné a rychlé pomoci zemědělcům v obcích Buková, Pičín, Kotenčice, Rosovice, Dlouhá Lhota, Obořiště, Suchodol, Občov, Hluboš, Paseky, Drahlín, Lhota v okresu Příbram a Dobříš (tisk 1661), o návrhu senátorů Em. Hrubého, Donáta, Hucla a společníků na poskytnutí dostatečné pomoci zemědělcům v okresích: Kouřim, Benešov, Vlašim, Kutná Hora, Český Brod, Blatná, Plzeň, Písek, Milevsko a Strakonice (tisk 1662), o návrhu senátorů Václava Donáta, Frant. Hybše a společníků v záležitosti živelních pohrom v obci Vracovicích, okres Vlašim (tisk 1663).

I.

Národohospodářský výbor senátu Národního shromáždění republiky Československé projednával ve své schůzi konané dne 6. listopadu 1923 shora uvedené návrhy. Poněvadž pak z vývodů zástupců ministerstva zemědělství, vnitra a financí bylo zjištěno, že škody, které postihly kraje uvedené v návrzích č. 1679, 1680, 1681, 1682, 1688, 1677, 1686, 1583, 1661, 1662 a 1663 byly vyšetřeny a postiženým dostalo se již podpory z peněz státních, stalo se projednávání těchto návrhů bezpředmětným.

Škody, které postihly kraje uvedené v návrzích č. t. 1683, 1690 a 1693 nebyly dosud vyšetřeny a poškozeným nedostalo se z peněz státních podpory.

Národohospodářský výbor navrhuje:

Slavný senáte, račiž přes návrhy č. t. 1679, 1680, 1681, 1682, 1688, 1677, 1686, 1583, 1661, 1662 a 1663 přejít k dennímu pořadu a návrhy č. t. 1683, 1693, 1690 postoupiti ministerstvu financí, zemědělství a vnitra, aby učinila vhodná opatření, aby postiženým i v těchto krajích dostalo se nejrychlejší podpory

V Praze, dne 6. listopadu 1923.

V. Donát v. r.,
předseda.

F. Hybš v. r.,
zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor připojuje se v celém rozsahu k návrhu výboru národohospodářského.

V Praze, dne 8. listopadu 1923.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.


Frant. Jan Kroiher v. r.,
zpravodaj.

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP