Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1718.

Návrh

senátora Frant. J. Kroihera a spol.

na zrušení stolice architektury na Umělecké akademii v Praze.

O architekturu je v republice postaráno stolicemi na obou vysokých školách technických v Praze, dále na obou vysokých školách technických v Brně a na Umělecké akademii v Praze. Sama Praha má tři ústavy k výchově architektů, tedy počet zajisté nad potřebu. Je známo, že stolice architektury na Umělecké akademii nebyla zřízena z důvodu potřeby a že její existence byla příčinou nespokojenosti mezi architekty, poněvadž stejného titulu a oprávnění bylo možno docíliti nestejnou dobou studií.

Poněvadž je uprázdněna nyní stolice architektury na Umělecké akademii a její zrušení bez poškození kohokoliv jest možno, poněvadž o dorost architektů ostatními vysokými školami dostatečně je postaráno, navrhují podepsaní, aby dotyčná stolice na Umělecké akademii byla zrušena a peněz takto uspořených bylo užito k dokonalejšímu vybavení ostatních stolic.

Po stránce formální navrhujeme, aby návrh byl přikázán výboru kulturnímu a rozpočtovému.

V Praze, dne 8. května 1923.

Frant. Jan Kroiher,
F. Hybš, Em. Hrubý, Slavik, J. Smrtka, dr Jar. Vlček, M. Križko, V. Sehnal, Duchaj, Roháček, dr Daxner, K. Sáblík, Rozkošný, J. Hucl.


Související odkazy