Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

8. zasedání.

Tisk 1717-1717/4.

Seznam obnovených návrhů.

(§ 19, odst. 2. j. ř.*)

Čís.

1717/1. Návrh senátora Rudolfa Pánka, dr Fr. Krejčího a společníků, ohledně osnovy zákona o služební pragmatice pro státní zaměstnance. (Viz čís. tisku 140).

1717/2. Návrh senátora Rudolfa Pánka a společníků na změnu nařízení vlády republiky

Československé ze dne 27. února . 1920, čís. 128 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry a denní platy (denní mzdy) výpomocných sluhů u státních úřadů a ústavů a stanoví normální obnosy, jež tvoří základ při vyměřování zaopatřovacích platů a nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. února 1920, čís. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry a platy kancelářského pomocného personálu v státních úřadech a ústavech. (Viz čís. tisku 837).

1717/3. Návrh senátora Rudolfa Pánka a společníků, na úpravu služebních poměrů vrchních dozorců vězňů v trestnicích a věznicích soudů sborových. (Viz čís. tisku 838).

1717/4. Návrh senátora Rudolfa Pánka a spol., stran dosazení komisí pro zjednodušení státní správy a způsobu úřadování v úřadech státních, jakož i v podnicích a a fondech státem spravovaných. (Viz čís. tisku 1105).

V Praze, dne 30. října 1923.

*) V úplné znění návrhů lze nahlédnouti v senátní kanceláři.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP