Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1710.

Zpráva

I. sociálně-politického výboru,

II. rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1699) o vládním návrhu zákona,

jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.

I.

Sociálně politický výbor projednal ve schůzi dne 3. července 1923 usnesení poslanecké sněmovny a došel k jednomyslnému názoru, že požadavek za dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných ve výši 220 mil. Kč vyplývá z plnění zákona ze dne 12. srpna 1921. K provádění zákona o podporách v nezaměstnanosti zařaděna je ve státním rozpočtu pro rok 1923 kap. 21., tit. 5. § 4. částka 75 mil. Kč. Náklad vyplacených podpor v nezaměstnanosti jak přímo, tak prostřednictvím podniků a ve způsobu příspěvků na nouzové práce činil podle výkazů zemských správ politických v měsíci lednu a únoru celkem 108,470.735.99 Kč.

Z uvedených cifer vyplývá, že náklady na nezaměstnanost stouply a je tedy na snadě, že částka 75 mil. Kč, povolená v rozpočtu na rok 1923 na provádění zákona nestačí a je proto třeba, aby, nemá-li nastati porucha v provádění zákona o podpoře v nezaměstnanosti, povolen byl dodatečný úvěr ve výši 220 mil. Kč.

Z těchto důvodů sociálně-politický výbor doporučuje slavnému senátu schválení osnovy zákona ve znění přijatém poslaneckou sněmovnou, jak jest obsažen v tisku čís. 1699.

V Praze, dne 3. července 1923.

R. Jaroš v. r.,
předseda.

J. Ackermann v. r.,
zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor pozoruje úzkostlivosť predloženom vládnom návrhu, ktorým sa na podporu nezamestnaných povoluje k 75 milionom, v štátnom rozpočte preliminovaným na rok 1923, nový obnos 220 milionov na tento účel.

Pre štátnu pokladnicu znamená tento obnos značné nové zaťaženie dlžobou, ale povinnosť diktuje správcom štátu, aby za každých okožností zmierňovali biedu žudí, ktorých produktívna, pracovná sila leží ladom, vinou spoločenského poriadku. Z dôvodovej zprávy vládneho návrhu nevysvitá celý obraz nezamestnanosti, lebo pokles počtu štátom nezamestnaných, neznamená pokles nezamestnanosti, lež pravdepodobne vypršenie podpory, bez toho, že by sa nadobudlo práce. Rozpočtový výbor dává súhlas k tomuto vládnemu návrhu, v presvedčení, že keby sa obnos ukázal za nedostatočný a hospodárska kriza trvala, znovu sa bude vláda uchádzať o súhlas zákonodárných sborov za ďažšie nutné obnosy ku zmierneniu biedy nezamestnanosťou postihnutých.

V Prahe, dňa 3. júla 1923.

Dr Horáček v. r.,
miestopredseda.

Frant. Zimák v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP