Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1709.

Zpráva

I. sociálně-politického výboru,

II. rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1697) o vládním návrhu zákona,

kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.

I.

Sociálně-politický výbor senátu pojednal ve schůzi dne 3. července 1923 o vládním návrhu zákona v předu uvedeném a schválil vládní návrh ve znění poslaneckou sněmovnou přijatém.

Jelikož nepřihlášených válečných poškozenců jest jistě značný počet, jeví se schválení zákona nutným.

Sociálně-politický výbor doporučuje proto slavnému senátu schválení osnovy zákona ve znění přijatém poslaneckou sněmovnou, jak jest obsaženo v tisku č 1697.

Dále doporučuje výbor přijetí této

resoluce:

Ministerstvo sociální péče se vyzývá, aby ve smyslu usnesení sociálně-politického výboru poslanecké sněmovny ze dne 6. prosince 1922 předložilo zprávu o činnosti nejenom zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Čechách, ale všech zemských úřadů pro válečné poškozence v republice, zejména pokud se týká vyměřování důchodů.

V Praze, dne 3. července 1923.

R. Jaroš v. r.,
předseda.

J. Ackermann v. r.,
zpravodaj.

II.

Prodloužení lhůty ku přihláškám nároků o důchod válečných poškozenců bude míti v zápětí zvýšení nákladu na ukojení těchto nároků. Vláda podle zkušeností dosavadních odhaduje toto zvýšení na ročních asi 25 ml. Kč, ze které částky na rok 1923 vypadne nějaký zlomek, snad asi 10,000.000 Kč. Větší náklad ten bude hražen během letošního roku úsporami, jichž docílí ministerstvo sociální péče v ostatních položkách, takže pro tento rok nežádá vláda žádných nových úvěrů.

Rozpočtový výbor připojuje se tudíž k usnesení výboru sociálně-politického a navrhuje slavnému senátu schválení dotyčného návrhu zákona, jak se na něm usnesla poslanecká sněmovna.

V Praze, dne 3. července 1923.

Dr Horáček v. r.,
místopředseda.

Dr J. Karas v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP