Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volení období.

7. zasedání.

Tisk 1704.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. června 1923

č. j. U VI 176/23/2 o souhlas senátu k trestnímu stíhání senátora

Dominika Löwa pro přestupek §§ 2 a 3 lit. c) resp. § 19 zákona

shromažďovacího ze dne 15. listopadu 1867 č. 135 tr. z. (č.7123/23).

Návrhy.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát odepřel vyhověti žádosti okresního soudu v Karlových Varech, čj. U VI 176-23/2, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Dominika Löwa pro přestupek §§ 2 a 3 lit. c) zákona ze dne 15. listopadu 1867 č. 135 ř. z,

Důvody.

31. ledna 1923 konala se schůze nezaměstnaných ve vřídelní kolonádě v Karlových Varech a po schůzi odebrali se účastníci v průvodu před budovu okresní správy politické v Karlových Varech. Ani schůze ani průvod nebyly okresní správě politické předem ohlášeny a schůze a průvod nebyly tedy podle předpisů shromažďovacího zákona povoleny. Kdo byl pořadatelem schůze nebylo lze zjistiti; o senátorovi Dominiku Löwovi se sice v trestním oznámení i v oznámení četnictva tvrdí, že uspořádal průvod, neuvádí se však žádná skutková okolnost, která by o jeho pořadatelství svědčila. Pro nedostatek těchto skutkových okolností nesouhlasí imunitní výbor s trestním stiháním senátora Dominika Löva a doporučuje senátu, aby tento návrh schválil.

V Praze, dne 3. července 1923.

Josef Kouša v. r.,
místopředseda.

Dr Otakar Krouský v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP