Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 97.

senátorů Filipínského, Dr. Witta a soudruhů

na zřízení nutné čekárny při stanici Dolní Lhota na trati

Brno-Česká Třebová.

Stanice Dolní Lhota na trati Brno-Česká Třebová, kde staví v zimě 17 vlaků mimo vlaků dělnických, kde vstoupí a sestupuje na 200 dělníků denně a pres 50 školních dítek a studentů, nemá dosud žádné čekárny.

Cestující musí pod širým nebem za každého počasí očekávati příjezd vlaků, což má velmi často těžké onemocnění za následek.

Obec Dolní Lhota, Ráječko a Spešov mají na 2.500 obyvatelů, z nichž velká část jsou dělníci pracující v Adamově, Blansku a v Brně. Následkem shora uvedeného, nestává nejmenší pochyby o nutnosti zřízení této čekárny a proto navrhují podepsaní, by stanice Dolní Lhota na trati Brno-Česká Třebová opatřena byla co nejdříve nutným přístřeším pro cestující (čekárnou) na útraty státní.

Úhrada budiž opatřena z budžetu ministerstva železnic.

V Praze dne 14. července 1920.

Filipínský, Dr. Witt,
Štalcl, Cífka, Měchura, Časný. Lorenc Jan, Havlena, Jaroš, V. Švec, Průša.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP