Sobota 2. listopadu 1918

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 96.

Interpelácia

senátorov Václ. Chlumeckého, Zimáka a súdr.

na p. ministra železníc

ohžadne zriadenia robotníckych vlakov na trati Zvolen -Červená Skala, medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou, taktiež aj medzi

Podbrezovou a Polhorou.

Podávajúc tento dotaz musíme v prvom rade zdôrazniť, že nás k tomu vedie potreba a účelnosť, aby v štátnej železiarní v Podbrezovej bola zaistená intenzívna nepretržitá práca.

Robotníctvo štátnej železiarne v Podbrezovej je odkázané, aby chodilo do práce z dedín, ktoré sú 15-20 ba až 40-50 kilometrov vzdialené od továrne. Následkom pozmnenia jazdného poriadku k letnému obdobiu sa tento nepríjemný stav natožko zhoršil, že robotníctvo dochádza o 1-2 hodiny neskoršie do práce. Tento zameškaný čas, ktorý robotník nezamešká zo svojej viny, býva z dennej mzdy odtiahnutý.

Je samozrejmé, že toto robí nielen vežké rozhorčenie medzi robotníctvom, ale aj intenzivita práce je citežne poškoďovaná.

Preto podpísaní senátori pýtajú sa p min. železníc, či je náklonné na základe návrhu zadaného tamojšou organizáciou robotníctva na riaditežstvo štátnych železníc v Bratislave vyslať komisiu, ktorá by dža vzájomného dohodnutia túto otázku rozriešila?

Praha dňa 14. červenca 1920.

Václ. Chlumecký, Zimák,
Cholek, Zavadil, Cífka, Lažo Jurko, J. Havlena, Filipínsky, Dr. Witt, Petřík Jos., Fr. Poliak.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP