Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání

Tisk 95.

Návrh

senátora Filipínského a soudruhů

na zřízení zastávky dělnických vlaků mezi Adamovem a Blanskem

na trati Brno-Česká Třebová.

Obec Olomoučany má 1500 obyvatelů, z nichž 80% tvoří dělnictvo, které pracuje v Adamově a v Brně a musí denně použíti dělnických vlaků a je nuceno jíti do stanice Blanska.

Místo pro zřízení žádané zastávky mezi Blanskem a Adamovem u prvního tunelu jest vzdáleno 2 km od nádraží blanského, což znamená pro dělnictvo velkou ztrátu času, zvláště při špatném počasí, neboť obec Olomoučany jest od stanice Blanska vzdálena 4 km.

Obec Olomoučany jest ochotna k zřízení požadované zastávky nějakým peněžitým obnosem přispěti.

Že se zřízením této zastávky žádné technické překážky do cesty nestaví, je vidno z toho, že ministerstvo železnic bývalého Rakouska dalo již roku 1914 k zřízení této zastávky své svolení a jen vypuknutím války znemožnilo zřízení této zastávky.

Z těchto důvodů navrhují podepsaní, aby mezi stanicemi Adamovem a Blanskem u prvního tunelu za Blanskem na trati Brno-Česká Třebová byla zřízena zastávka dělnických vlaků.

Úhrada budiž opatřena z budžetu ministerstva železnic.

V Praze 14. července 1920.

Filipínský,
J. Havlena, Časný, Měchura, Lorenc Jan, Cífka, Štelcl, V. Švec, Dr. Witt, Průša, Jaroš.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP