Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 92.

Interpelace.

senátorů Dra Stojana, Dra Reyla, Ševčíka, Valouška a soudruhů

na ministerstvo školství a nár. osvěty a ministerstvo financí

ohledně výplaty kongruy s přídavky.

Revoluční Národní shromáždění usnesio se na zvýšení kongruy, na drahotní výpomoci a na příspěvku nákupním a to pro duchovenstvo římsko-katolické, řecko-katolické, evangelické a řecko-orientální v celé republice. Je to nepatrná pomoc, poskytnutá duchovenstvu. S toužebností při nynějších poměrech drahotních očekávaná pomoc dosud duchovenstvu nevyplacena. A přece už třeba, aby v přehrozné bídě postaveným se pomohlo. I ptají se podepsaní, je-li ministerstvo školství a nár. osvěty a ministerstvo financí ochotno vše urychliti, by pomoc duchovenstvu od revolučního Národního shromáždění povolená, byla také už vyplacena.

V Praze 13. července 1920.

Dr. Stojan, Dr. Reyl, Ševčík, Valoušek,

Jílek, Dúrčanský, Dr. J. Karas, Dr. Adolf Procházka, Zavoral, Kadlčák, Šachl, Dr. Ján Mudroň, Dr. Krupka, F. Šabata, Theodor Walló, Dr. Kovalík.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP