Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 91.

Návrh

člena senátu Dra Frant. Krejčího a soudruhů

o změně vládního nařízení ze dne 18. září 1919 o provádění zákona o fakultativním pohřbívání ohněm z r. 1919 č. 180 sb. z.

Uvedené prováděcí nařízení obsahuje ustanovení sobě odporující, takže při doslovné interpretaci mohou nastati zmatky a straně žádající o povolení ku pohřbu ohněm způsobeny býti nesnáze a nepříjemnosti, ba že je možno v některých případech pohřbení ohněm docela zameziti - docela proti duchu zákona.

V § 5. jsou uvedeny podmínky pro převežení mrtvoly ke zpopelnění určené, mezi nimiž jsou některé zcela zbytečné a bezúčelné.

§ 9. a 11. jsou stilisovány tak, že osoba náhle zemřevší, která nebyla žádným lékařem ošetřována, nemůže býti ohněm pohřbena, poněvadž nemůže býti dáno úplné a přesné vyjádření ošetřujícího lékaře o vzniku a průběhu nemoci ve smyslu § 9 c).

V témže §u a odstavci žádá se, aby ošetřující lékař výslovně podotknul, že není ani podezření trestního činu nebo sebevraždy nebo nějaké nahodilé smrti násilné, kteréžto vyjádření za některých okolností podáno býti nemůže vůbec od lékaře svědomitého a povinnosti své dbalého.

V § 11. je povolení k pohřbení samovraha učiněno odvislým od písemného svolení soudu, aby mrtvola byla spálena; soudní lékařská obdukce v ústavu pro soudní pitvu podle toho nepostačí a skutečně bylo v takovém případě povolení k pohřbení ohněm v 1. a 2. instanci odepřeno.

V nařízení tomto naprosto je zapomenuto na pohřbení ohněm exhumovaných mrtvol, takže kdo jednou pohřben byl do země, nemůže vůbec býti spálen. Stalo se docela, že bylo odepřeno svolení k pohřbu ohněm proto, že mrtvola byla prozatím uložena do provisorní hrobky, aby se vyčkalo vyřízení odvolání ze záporného rozhodnutí 1. instance.

Hledíce k těmto okolnostem navrhujeme, aby senát se usnesl:

Vláda se vyzývá, aby změnila vládní prováděcí nařízení k zákonu o fakultativním pohřbívání ohněm ze dne 1. dubna 1919, č. 180 sb. z. tak, aby umožnilo se zpopelnění exhumovaných mrtvol, aby odstranily se nesplnitelné podmínky pro povolování pohřbu ohněm mrtvol samovrahů a osob náhle, bez lékařského ošetřování zemřelých.

Praze 13. července 1920.

Dr. Frant. Krejčí,

Dr. Klouda, Č. Lisý, Fr. Šťastný, Dr. Ot. Krouský, Dr. Veselý, Dr. Jan Mudroň, V. Klofáč, Klečák, R. Pánek, Bož. Ecksteinová.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP