Senát Národního shromáždění R. Č r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 89.

Naléhavá interpelace.

členů senátu Šachla, Šabaty a soudruhů

na vládu

stran rychlého propuštění vojínů zemědělců a zemědělských dělníků ku pracím žňovým.

Všeobecné jsou stesky rolníků, kteří podali své žádosti za propuštění vojínů zemědělců, že nebylo žádostem těmto vyhověno a to hlavně z příčin komisí stávajících u okresních politických správ, totiž zamítnutím i samým předsedou téže komise.

Ježto žádosti podávané bud' o sproštění nebo dovolené na žně, vyžadují dlouhé doby vyřízení a práce žňové jsou již v počátcích a dělných sil v hospodářských podnicích tolik se nedostává, jest nejvýš nutno, by sklizeň co nejdříve byla pokosena a svezena.

Tyto okolnosti - nedostatek pracovních sil hospodářských - přiměly nás jako zástupce hospodářských korporací sdružených v Hospodářském Sdružení v Praze, ve valné hromadě konané dne 11. července t. r. ke společnému naléhavému návrhu, aby vláda postarala se o to:

1. By vydala nařízení, by vojíni zemědělci, kteří se o dovolenou přihlásí, byli ihned na práce žňové domu propuštěni.

2. Aby dovolená tato trvala nejméně 8 týdnů ode dne započaté dovolené příjezdem do závodu hospodářského.

3. Aby vláda ihned nařídila vojenským velitelstvím, by se rozkazem o uvědomění vojínů o tomto nařízení ihned postarala, by vojíni zemědělští mohli se o tuto dovolenou přihlásiti.

V Praze dne 18. července 1920.

Šachl, Šabata,

Valoušek, Ing. Klimko, Dr. Stojan, Dr. Ludvík Krupka, Dr. Kovalík, Kadlčák, Dr. Jan Mudroň, Dr. J. Karas, Ševčík, Dr. Adolf Procházka, Theodor Walló, Juraj Dúrčanský, Jílek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP