Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 87.

Interpelace

senátorů Kroihera, Hrejsy a soudruhů

na pana ministra financí a pana ministra školství a národní osvěty

v záležitosti provedení zákona a resolucí usnesených Národním shromážděním dne 9. dubna 1920 o zvýšení kongruy, o drahotním a nákupním příspěvku.

Dne 9. dubna 1920 bylo zákonem, případně resolucemi Národního shromáždění uloženo vládě, aby neudržitelné hmotné postavení duchovenstva katolického i evangelického v republice Československé aspoň částečně upravila. Usneseným zákonem i resolucemi byla duchovenstvu slíbena pomoc poměrně k dosavadní kongrue značná, avšak i s dosavadními příjmy namnoze nedostačující ke skromnému živobytí. Jak zlepšení kongruy, tak drahotní přídavek má býti vyplacen s platností od 1. října 1919. Dosud však nebylo duchovenstvu vůbec, an katolickému ani evangelickému poukázáno žádné zlepšení jeho smutné, hmotné situace.

Táží se tedy podepsaní senátoři pánů ministrů školství a národní osvěty i financí,

jsou-li ochotni postarati se, by vůle Národního shromáždění dne 9. dubna projevená, byla provedena a duchovenstvu zvýšení kongruy i drahotní a nákupní příspěvek byl poukázán a vyplacen.

V Praze 13. července 1920.

Fr. Kroiher, Otm. Hrejsa,

Lukeš, V. Sehnal, F. Hybš, Jos. Smrtka, Dr. Jar. Vlček, Šimon Roháček, M. Križko, Emanuel B. Trčka, J. Thoř, Fr. Pánek, Hyrš, J. Hucl, Em. Hrubý, Rozkošný, K. Sáblík, Dr. Horáček.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP