Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 85.

Interpelace

členů senátu Národního shromáždění Václ. Sehnala, Ot. Hrejsy a soudruhů

na pana ministra financí

stran neoprávněného postupu berních správ při přípravných pracech pro daň z majetku a přírůstku majetku.

Za příčinou dávky z přírůstku majetku vysílají jednotlivé berní správy svoje úředníky po obcích, by byli pomocní poplatníkům při přiznání ceny majetku jejich.

Ač zákon ze dne 8. dubna 1920 přímo nařizuje, že pokud se týče zemědělských objektů, má vzíti se za podklad výpočtu ceny cena předválečná, zvýšená o 75%, přece mnozí z úředníků vyslaných zceňují pozemky až třínásobně, ba více než tolik, a při tom na strany působí v tom smyslu, jako by oni měli právo tyto odhady činiti a donucují takto nepřímo věci neznalé jednotlivce k podpisu takovéhoto nesprávného hodnocení, ač právo a povinnost přiznání patří poplatníku samotnému a zkoumání a úprava tohoto podaného přiznání ne jednotlivým těmto vyslaným úředníkům, nýbrž zákonem stanoveným komisím.

Rovněž oceňování dobytka neděje se správně, poněvadž neberou se ceny, které byly dne 1. března 1919, nýbrž libovolná cena vyšší, ač jsou k tomu maximální ceny státem stanovené a od 1. března 1919 platné, jedině směrodatné.

A to vše děje se, aniž by se vyčkalo prováděcích nařízení k výše jmenovanému zákonu.

Jelikož tímto postupem mohou vzniknouti naprosto nepřiměřené předpisy dávek a daní a tím značné neoprávněné poškození poplatnictva, táží se podepsaní:

1. Jest panu ministru financí znám tento nesprávný postup, jemu podřízených orgánů?

2. Jest pan ministr ochoten co nejrychleji naříditi všem těmto úřadům, aby nesprávný postup tento byl zastaven a pokud již nesprávnosti se staly, učiniti opatření k jich nápravě?

V Praze dne 13. července 1920.

Václ. Sehnal, Ot. Hrejsa,

Joža Smrtka, Rozkošný, Fr. Jan Kroiher, Jos. Hucl, Dr. Jar. Vlček, Emanuel B. Trčka, J. Thoř, Šimon Roháček, M. Križko.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP