Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

I. zasedání.

Tisk 84.

Interpelace

členů senátu Jos. Thoře, Em. B. Trčky, Jana Kotrby a soudruhů

na pana ministra zemědělství

v příčině přídělu dříví dřevo obrábějícím živnostníkům.

Poměry malých, dřevo obrábějících živnostníků, jako truhlářů, kolářů, soustružníků, bednářů a j., jsou důsledkem války nadmíru trudné. Veliká většina z nich konala válečnou vojenskou povinnost, byla léta mimo svůj domov a svých živností, dílny byly zavřeny a rodinou prodány a spotřebovány nastřádané suroviny za účelem opatření životních potřeb, takže po návratu museli začít své živnosti znovu.

Jsouce vyčerpáni, nemohli si zaopatřiti větší zásoby dříví na dobu delší, než pouze na to nejnutnější, aby po zpeněžení výrobku mohli si zase koupiti hmoty další.

Ceny dříví stouply však za posledních šest měsíců víc než o 200%, takže živnostník při každém nákupu musel zaplatiti vyšší cenu, s čímž jeho námaha a odměna za práci byla stále menší a ohrožovala jeho existenci.

Příčina stoupání cen dříví je v tom, že trh dřevní opanovali různí kapitalisté a hlavně banky, které za vysoké, místnímu živnostnictvu nepřístupné ceny, toto vyváželi a jím spekulovali.

Aby uvedenému živnostnictvu byla existence umožněna, je nutno učiniti opatření, aby družstvům, dřevo obrábějícího živnostnictva, byla prodána kulatina v lesích za běžné denní ceny.

Podepsaní činí proto dotaz:

Jest pan ministr zemědělství ochoten vydati nařízení, aby družstvům dřevo obrábějícího živnostnictva bylo prodáno v nejblíže stojících lesích pro jejich potřebu se hodící a v dostatečném množství dříví za vládou stanovené ceny?

V Praze dne 13. července 1920.

Jos. Thoř, Em. B. Trčka, Jan Kotrba,

F. Hybš, K. Sáblík, Hyrš, Šimon Roháček, V. Sehnal, Joža Smrtka, Lukeš, Otm. Hrejsa, M. Križko.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP