Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 83.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk č. 289) o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila v 13. schůzi dne 10. července 1920 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne................................................................1920

o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Platnost zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 214, jímž stanovena byla měsíční výplata mimořádných výpomocí na dobu od 1. dubna 1920 do konce srpna 1920, prodlužuje se do konce prosince 1920 s tou úchylkou, že výpomoce ty vyměřují, se

1. pro státní úředníky a státní učitele, zařaděné do hodnostních tříd při ročním služném od 2808 Kč až výlučně 3708 Kč těmito obnosy:

I. tř.

II. tř.

III. tř.

IV. tř.

V. tř.

220

290

380

470

560

a 2. pro státní zaměstnance, do hodnostních tříd nezařaděné, jakož i dělníky těmito obnosy:

I. tř.

II. tř.

III. tř.

IV. tř.

V. tř.

220

270

320

370

420

§ 2.

Provedením tohoto zákona, jenž nabývá účinnosti dnem vyhlášení pověřují se všechna ministerstva.

V Praze dne 10. července 1920.

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha v. r.,

sněm. tajemník.

Milo Záruba v. r.,

zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP