Sobota 2. listopadu 1918

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 82.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk č. 288) o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. zák. a nař. - pak patentálním invalidům a osobám, požívajícím pouze darů z milosti.

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila v 13. schůzi dne 10. července 1920 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne ..................................................................1920

o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sbírky zák. a nař. - pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Místo mimořádných čtvrtletních výpomocí stanovených paragrafem 1 zákona ze dne ........ 1920 vypláceti se budou podle dosud platných zásad výpomoci měsíční v těchže částkách.

§ 2.

Invalidům ze stavu mužstva a jejich pozůstalým - vyjímajíc poddůstojníky z povolání neb jejich pozůstalé a válečné poškozence neb jejich pozůstalé, ježto pro tyto posléze uvedené osoby platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n. - pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti, vypláceti se budou měsíční příplatky v této výměře:

Invalidům (patentálním invalidům) . . . . . . . . . . . . 40 Kč

vdovám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kč

sirotkům úplně, osiřelým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kč

sirotkům bez otce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kč

a osobám požívajícím pouze darů z milosti . . . . . . 15 Kč

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1920 a pozbývá jí dnem 31. srpna 1920.

§ 4.

Provedením tohoto zákona pověřuje se ministr národní obrany v dohodě s ministrem financí.

 

V Praze dne 10. července 1920.

Tomášek v. r.,

předseda.

 

Dr. Říha v. r.,

sněm. tajemník.

Milo Záruba v. r.,

zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP