Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 80.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk č. 221) o prodloužení lhůty stanovené v § 28, bodě 4 zákona, o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a nař.

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila v 13. schůzi dne 10. července 1920 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.............................................................1920

o prodloužení lhůty stanovené v § 28, bodě 4 zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a nař.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Lhůta jednoho roku, stanovená v § 28, bodě 4 zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., prodlužuje se do konce r. 1924.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru veřejných prací spolu se zúčastněnými ministry.

V Praze dne 10. července 1920.

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha v. r.,

sněm. tajemník.

Milo Záruba v. r.,

zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP