Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 79.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 220), kterým se mění lhůta stanovená v § 18. zákona o sloučení sousedních obcí a osad s Prahou ze dne 6. února 1920, č. 114. Sb. zák. a nař.

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila v 13. schůzi dne 10. července 1920 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..............................................................1920,

kterým se mění lhůta, stanovená v § 18. zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. zák. a nař., o sloučení sousedních obcí a osad s Prahou.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

§ 18. zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. z. a n., bude zníti:

Zákon tento - vyjma § 13, který nabyl účinnosti dnem vyhlášení zákona - nabude účinnosti dnem 1. ledna 1921.

Článek II.

Provedení zákona, který se stává dnem svého vyhlášení účinným, ukládá se ministru vnitra v dohodě s ministrem financí a ostatními zúčastněnými ministry.

V Praze dne 10. července 1920.

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha v. r.,

sněm. tajemník.

Milo Záruba v. r.,

zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP