Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 78.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk č. 22), kterým se pozměňují ustanovení zákona ze dne 7. července 1871, č. 112 ř. z. o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů.

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila v 10. schůzi dne 19. června a v 11. schůzi dne 8. července 1920 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne....................................................................1920,

kterým se pozměňují ustanovení zákona ze dne 7. července 1871, č. 112 ř. z. o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

§ 2 uvedeného zákona se pozměňuje a má na příště zníti: Poplatky za zkoušky a přehlídky parních kotlů prováděné státními komisaři kotlů, budou stanoveny nařízením.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti 1. ledna 1920.

Ministr veřejných prací se zmocňuje, aby tento zákon provedl.

V Praze 8. července 1920.

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha v. r.,

sněm. tajemník

Jar. Špaček v. r.,

zapisovatel


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP