Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 76.

Interpellation

der Senatoren Dr. Hilgenreiner, Dr. Naegle, Zuleger, Hartl und Genossen

an den Minister für Schulwesen und Volkskultur

betreffs der Massenschliessung von deutschen Schulen und Schulklassen in Böhmen.

Die Landesverwaltungskommission für Böhmen hat seit dem Schulgesetz vom 3. April 1919 die Schließung einer großen Zahl von Schulklassen an deutschen Schulen, ja in kleineren Gemeinden sogar die völlige Beseitigung von Schulen beim Landesschulrate beantragt Gemäß diesem Antrage wurden vonseiten des Präsidiums des Landesschulrates bereits eine ganze Reihe von Schulklassen an deutschen Schulen oder ganze deutsche Schulen geschlossen und viele andere zur Schließung in Aussicht genommen und das in einer Zeit, da an vielen deutschen Orten neue čechische Schulen für eine ganz verschwindende Zahl von Kindern errichtet werden.

Durch diese entweder bereits durchgeführte oder in Aussicht genommene Unterdrückung des deutschen Schulwesens in Böhmen wird die geistige Ausbildung der deutschen Jugend aufs ärgste bedroht, der soziale Aufstieg der unteren Klassen erschwert und die allgemeine Volksbildung verschlechtert. Durch diese kulturfeindliche Maßregel werden ferner die deutschen Gemeinden schwer geschädigt und das Fortkormmen der deutschen Lehrerschaft arg beeinträchtigt. Dem deutschen Volke muß diese Maßregel, die ohne Mitwirkung, der deutschen Sektion des Landesschulrates für Böhmen erfolgt, als ein Akt unerträglicher nationaler Bedrückttng erscheinem, der das Verhältnis der beiden Nationen Böhmens zu einander noch feindseliger gestaltet.

Die Gefertigten richten daher an den Minister für Schulwesen und Vofksaufklärung die Anfrage:

1. Ist die Regierung bereit, die Aufhebung deutscher Schulen und Schulklassen, soweit sie geschehen, rückgängig zu machen und eine weitere Aufhebung zu verhüten?

2. Was gedenkt die Regierung zu tun, um die vom deutschen Volke einmütig geforderte Selbstverwaltung in Schulsachen zu verwirklfchen?

Prag, am 24. Juni 1920.

Dr. Hilgenreiner, Dr. Naegle, Zuleger, Hartl,

Ig. Hübner, Vetter, Jelinek, Spies, Hangos István, Oberleithner, Dr. Schmidt, Dr. Spiegel, A. Lippert, Dr. Emma Maria Herzig, Dr. Ledebur-Wicheln, Luksch, Knesch, Dr. Mayr-Harting, Fritsch.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 76.

Interpelace

senátorů Dra Hilgenreinera, Dra Naegle, Zulegera, Hartla a soudr.

na ministra školství a národní osvěty

o hromadném uzavíraní německých škol a školních tříd v Čechách.

Zemská správní komise pro Čechy navrhla u zemské školní rady, od vydání školního zákona ze dne 3. dubna 1919, uzavření velikého počtu tříd na německých školách, ba v menších obcích úplné zrušení škol. Podle tohoto návrhu byla presidiem zemské školní rady už uzavřena celá řada tříd na německých školách nebo celé německé školy a pomýšlí se na uzavření mnohých jiných a to v době, kdy v mnohých německých obcích zřizují se nové české školy pro zcela mizivý počet dětí.

Tímto buď už provedeným nebo zamýšleným utlačováním německého školství v Čechách, ohrožuje se nejkrutěji duševní výcvik německé mládeže, stěžuje sociální vzestup nižších tříd a zhoršuje všeobecné vzdělání lidu. Tímto protikulturním opatřením poškozují se dále těžce německé obce a zle ohrožuje existence německého učitelstva. Německý národ musí toto opatření, jež děje se bez součinnosti německé sekce zemské školní rady pro Čechy, považovati za čin nesnesitelného národního utiskování, jež vzájemný poměr obou národů v Čechách činí ještě nepřátelštějším.

Podepsaní se proto táží ministra školství a národní osvěty:

1. Jest vláda ochotna odvolati zrušení německých škol a tříd, pokud bylo provedeno, a dalšímu zrušování zabrániti?

2. Co hodlá vláda učiniti, aby byla uskutečněna, německým národem jednomyslně žádaná samospráva ve věcech školních?

V Praze dne 24. června 1920.

Dr. Hilgenreiner, Dr. Naegle, Zuleger, Hartl,

Ig. Hübner, Vetter, Jelinek, Spies, Hangos István, Oberleithner, Dr. Schmidt, Dr. Spiegel, A. Lippert, Dr. Emma Maria Herzig, Dr. Ledebur-Wicheln, Luksch, Knesch, Dr. Mayr-Harting, Fritsch.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP