Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 75.

Odpověď

ministra pro zásobování lidu

na dotaz členů senátu Národního shromáždění Em. B. Trčky, Jána Kotrby, Jos. Thoře a soudr.

na pana ministra pro zásobování lidu v příčině přídělu mouky k výrobě chleba pekařům a uvolnění prodeje chleba u pekařů na konsumní lístky. Tisk 11.

Záležitost výdeje chleba na konsumní lístky byla v běžícím období hospodářském, posléze po několika tomuto předmětu věnovaných poradách, upravena tak, že bylo dáno konsumním družstvům na srozuměnou, že mohou vydávati podle přání obecenstva na místo chleba chlebovou mouku a obecenstvo si může z mouky té dáti upéci chléb u libovolného pekaře, případně si za mouku vyměniti již hotový chléb. Dále pak bylo připuštěno, že členstvo konsumů, pokud jim nekonvenuje odběr chleba u jejich konsumních družstev, mohou se odhlásiti u konsumu ohledně odběru chleba a přistoupiti v té příčině k obecní aprovisaci.

Záležitost tato bude při příští úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků podrobena revisi, případně nově vyřízena.

V Praze 24. června 1920.

Ministr pro zásobování lidu:

V. Johanis v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP