Sobota 2. listopadu 1918

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 73.

Dringende Interpellation

der Senatoren Reyzl, Dr. Heller, Niessner und Genossen

an den Herrn Minister des Innern betreffend die Handhabung der Gemeindewahlordnung.

In vielen Gemeinden ereignen sich Fälle, daß im Vorjahre auf Grund des sozialdemokratischen Programmes gewählte Gemeindevertreter die Partei verlassen, dem Programm untreu werden und ihr Mandat entgegen dem Willen ihrer Wähler ausüben. Diese Personen wurden aus der Partei ausgeschlossen und sind daher nicht mehr Mitglieder derselben.

Die Gemeindewahlordnung stellte das ganze Wahlverfahren auf den Grundsatz der Parteizugehörigkeit, kennt keinen einzelnen Wahlbewerber, sondern nur bewerbende Parteien. Hiedurch ist klar ausgesprochen, daß die Art der Ausübung eines Mandates nicht in das Belieben einzelner Personen gestellt ist, sondern daß diese Ausübung nur im Sinne, im Geiste imd auf Grund des Programmes jener Partei erfolgen kann, auf deren Kandidatenliste der betreffende stand. Wenn nun eine solche Person, aus welchem Grunde immer nicht mehr Angehöriger der Partei ist, auf deren Programm sie gewählt wurde, so verliert sie im Sinne und Geiste des Gesetzes, sowie des Auftrages ihrer Mandanten die Berechtigung zur Weiterausübung des Mandats. Viele politische Bezirksverwaltungen haben dies erkannt und die Gesuche der Parteien um Aberkennung der Mandate solcher Personen aufrecht erledigt. Andere pol. Bezirksverwaltungen haben im Widerspruch zu dieser klaren Tendenz des Gesetzes solche Gesuche abgewiesen. Hiedurch wurde scswohl rdem Gesetze Gewalt angetan, als auch eine Unsicherheit geschaffen, welche dem öffentlichen Interesse widerspricht.

Wir richten daher an den Minist,ter die dringende Anfrage:

1. Was gedenkt der Herr Minister zu tun, um dem Gesetz Geltung zu verschaffen?

2. Ist der Herr Minister bereit, die polit. Behörden dahin anzuweisen, daß solche Personen ihres Mandates für verlustig erklärt und die auf Grund des Programmes gewählten Ersatzmänner einrufen werden?

Prag, am 24. Juni 1920.

Jos. Reyzl, Dr. Karl Heller, Wilhelm Niessner,

Herm. Hladik, W. Lorenz, Aug. Hecker, Franz Link, Josef Barth, Dr. Wiechovski, Stark F. K., Joh. Polach, Anna Perthen, Wilhelm Kiesewetter, Albert Friedrich, D. Löw.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 73.

Naléhavá interpelace

senátorů Reyzla, Dr. Hellera, Niessnera a soudruhů

na pana ministra vnitra

stran provádění volebního řádu do obcí.

Množí se případy, že obecní zástupci, zvolení loňského roku na základě soc. dem. programu strany opouštějí, zpronevěřují se programu, a vykonávají svůj mandát proti vůli svých voličů. Tyto osoby byly ze strany vyloučeny, a nejsou tedy již jejími členy.

Volební řád do obcí, založil veškerý volební postup na zásadě příslušnosti ke straně, nezná jednotlivých volebních kandidátů, nýbrž jen volební strany. Tím jest jasně řečeno, že způsob vykonávání mandátu není dán na vůli jednotlivé osoby, nýbrž že mandát může býti vykonáván jen ve smyslu, v duchu a na základě programu oné strany, na jejíž kandidátní listině dotčený se nalézal. Jestliže však taková osoba z jakéhokoliv důvodu není již příslušníkem strany, na jejíž program byla zvolena, ztrácí ve smyslu i duchu zákona, jakož i v rozkaze svých mandantů oprávnění k dalšímu vykonávání mandátu. Mnohé okresní politické správy to uznaly a vyřídily žádosti stran o neuznání mandátů takových osob v příznivém smyslu. Jiné politické okresní správy však odmítly takové žádosti oproti jasné tendenci zákona. Tím byl nejen zákon znásilněn, nýbrž i vyvolána nejistota, odporující veřejným zájmům.

Podáváme proto na p. ministra pilný dotaz:

1. Co zamýšlí p. ministr učiniti, aby zjednal zákonu platnost?

2. Jest pan ministr ochoten naříditi politickým úřadům, aby prohlásily takové osoby za zbaveny mandátu, a aby byli povoláni náhradníci, zvolení na základě programu?

V Praze dne 24. června 1920.

Jos. Reyzl, Dr. Karl Heller, Wilhelm Niessner,

Herm. Hladik, W. Lorenz, Aug. Hecker, Franz Link, Josef Barth, Dr. Wiechovski, Stark F. K., Joh. Polach, Anna Perthen, Wilhelm Kiesewetter, Albert Friedrich, D. Löw.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP