Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 72.

Antrag

der Senatoren Erdmann Spies, Zuleger, Knesch, Dr. Naegle, Lippert und Genossen

betreffend die Errichtung einer deutschen veterinärmedizinischen Fakultät.

Die deutschen Studierenden der Veterinärmedizin der čechoslovakischen Republik sind durch den Umstand, daß innerhalb des čechoslovakischen Staatsgebietes noch keine deutsehe tierärztliche Hochschule existiert, dazu verurteilt, ihr Wissen für den Veterinärdienst in der Heimat sich an der Wiener tierärztlichen Hochschule, also im Auslande, unter den härtesten materiellen Opfern, der Not und dem Elend Wiens schutzlos preisgegeben, niedergedrückt durch Hunger und Kälte, durch Lichtmangel und der Freudlosigkeit ihrer Jugend zu erwerben. Da die Not der Studierenden Wiens heute einen Höhepunkt erreicht hat, der unerträglich ist und die Studentenschaft trotz ihres Idealismus und ihrer historischen Opferwilligkeit der hellen Verzweiflung in die Arme treibt, da weiters eine auf demokratische Grundlagen gestellte Republik nicht dulden kann, daß das Studium der Veterinärmedizin in deutscher Sprache im Laufe der Zeit zum Monopol der Begüterten wird, sondern vielmehr die soziale Pflicht hat, allen, auch den bedürftigsten Talenten das Hochschtulstudium zu ermöglichen.

Nachdem nun ferner sichergestellt ist, daß Mangel an Tierärzten beinahe in allen deutschen Bezirken vorhanden ist und auch viele Amtstierärztestellen bei den deutschen Bezirkshauptmannschaften unbesetzt sind, bei den derzeitigen Verhältnissen auf dem Gebiete der Viehzucht es aber auch weiters als dringend notwendig erscheint, daß dem Lanelwirt, dem Viehzüchter, bei Erkrankungen von Rindern, ebenso beim Ausbrüche von Seuchen sofort schnelle und sichere tieräratliche Hilfe zur Hand steht, was bei dem oben angedeuteten Mangel an Tierärzten bis jetzt sehr viel zu wünschen übrig ließ, die Erhaltung der Rinderbestände und die Förderung der Viehzucht aber einen hervorragenden Teil des gesamten Volksvermögens repräsentieren, da ja die Ernährung und Versorgung der Bevölkeuung mit gesundem und billigem Fleisch gewiß im Interesse aller geIegen ist, die Aufzucht, Erhaltung und Vermehrung der Viehstände abeř auch nur dann erfolgreich stattfinden kann, wenn bei Erkrankungen die Veterinärmedizin erfolgreich eingreift.

Es wird daher beäntragt, der Senat wolle beschliessen:

Die Regierung wird aufgefordert, alle Vorkehrungen zu treffen, damit noch in diesem Jahre die Errichtung einer deutschen veterinärmedizinischen Fakultät als fünfte Fakultät der deutschen Universität mit deutscher Unterrichts- und Prüfungssprache und deutschen Lehr- und Hilfspersonal in einer deutschen Stadt. Böhmens durchgeführt werden kann.

Für den Fall, daß tatsächlich die gleichzeitige Aufnahme des Hochschulbetriebes in allen vier Jahrgängen - wie es bei der tierärztlichen Hochschule mit čechischer Vortragssprache in Brünn bereits im Jahre 1919 durchgeführt wurde - aus finanzellen Gründen abgelehnt werden sollte, stellen die Gefertigten den Eventualantrag, daß zunächst nur, als Provisorium, die ersten zwei Jahrgänge errichtet werden möčhten, die mit der ersten Staatsprüfung abzuschliessen wären. Die klinischen Studienjahre könnten vorläufig noch an der deutschen Hochschule in Wien absolviert werden, woselbst auch das tierärztliche Diplom zu erwerben zväre, bezw. die Promotion zum Tierarzte stattzufinden hätte.

Prag, am 24. Juni 1920.

Erdmann Spies, Zuleger, Knesch, Dr. Naegle, Lippert,

Jos. Luksch, Fritsch, Hartl, Jelinek, Dr. K. Hilgenreiner, Fridrich K., Oberleithner.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 72.

Návrh

senátorů Erdmanna Spiese, Zulegera, Knesche, Dra Naegle, Lipperta a soudruhů,

týkající se zřízení německé zvěrolékařské fakulty.

Proto, že na území československého státu není vysoké školy zvěrolékařské, jsou němečtí studující zvěrolékařství z Československé republiky nuceni, aby svoje vědění, jež potřebují ke zvěrolékařské službě doma, získávali na vídeňské zvěrolékařské vysoké škole, tedy v cizině, za těžkých materielních obětí, jsou bez ochrany vydáni bídě a nouzi Vídně, stísněni hladem a zimou, nedostatkem světla a neutěšeností svého mládí.

Ježto nouze vídeňských studentů dosáhla dnes nesnesitelné výše, a studentstvo, přes svůj idealismus a historickou ochotu k obětem jest hnáno v náruč čirému zoufalství a dále, ježto republika, stojící na demokratickém podkladě, nemůže trpěti, aby studium zvěrolékařské v německém jazyku stalo se během doby monopolem zámožných, nýbrž spíše má sociální povinnost umožniti všem, i nejchudším talentům, vysokoškolské studium.

Poněvadž pak jest zjištěno, že skoro ve všech německých okresech jest nedostatek zvěrolékařů a mnoho míst pro zvěrolékaře u něm. okres. hejtmanství jest neobsazeno, při nynějších poměrech v chovu dobytka se však i na dále naléhavě jeví nutným, aby zemědělci, pěstiteli dobytka při onemocnění hovězího dobytka nebo vypuknutí nákaz stála k disposici rychlá a bezpečná pomoc, která při uvedeném nedostatku zvěrolékařů až dosud jest velice chatrná, udržení pak stavu hovězího dobytka a podporování chovu dobytka představuje ale značnou část veškerého národního jmění, neboť výživa a zásobování lidu zdravým a laciným masem jest zajisté v zájmu všech, může býti stav dobytka jen pak zdárně udržen a rozmnožen, když pří onemocněních zasáhne se zdarem věda zvěrolékařská.

Navrhujeme proto, senáte, račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, učiniti všechna opatření, aby ještě v tomto roce mohla býti zřízena německá, zvěrolékařská fakulta, jako pátá fakulta německé university, s něm. jazykem vyučovacím a zkušebním, jakož i s německým a učitelským personálem v některém německém městě Čech.

Pro případ, že by skutečné současné zavedení vysokoškolského vyučování ve všech čtyřech ročnících - jak se stalo na vysoké zvěrolékařské škole s českou vyučovací řečí v Brně, již roku 1919 - z finančních důvodů bylo zamítnuto, podávají podepsaní návrh eventuelní: Buďtež zřízeny zatím jako provisorium první 2 ročníky, jež by zakončeny byly první státní zkouškou. Oba klinické studijní ročníky mohly by zatím býti absolvovány na vysoké škole vídeňské, kde by studující nabyli zvěrolékařského diplomu, po případě byli promováni na zvěrolékaře.

V Praze dne 24. června 1920.

Erdmann Spies, Zuleger, Knesch, Dr. Naegle, Lippert,

Jos. Luksch, Fritsch, Hartl, Jelinek, Dr. K. Hilgenreiner, Fridrich K., Oberleithner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP