Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění.

Tisk 71.

Dringliche Interpellation

der Senatoren Jelinek, Luksch und Genossen

an den Herrn Minister des Innern,

betreffend die Annulierunger der Gemeindewahlen in Iglau.

Die im Vorjahre vorgenommenen Gemeinderätswahlen, die trotz aller Bemühungen der Čechen, für die Deutschen eine 2/3 Mehrheit ergaben, wurden von der Behörde in Stattgebung eines Rekurses aufgehoben und es werden Neuwahlen ausgeschrieben. Ist es schon bezeichnend, daß die Regierung mehr als ein halbes Jahr zur Entscheidung Zeit benötigte; um dem durch nichts gerechtfertigten Einspruch gegen die vollkommen korrekt durchgeführten Wahlen als begründet anzuerkennen, so beweist die Tatsache des nach Iglatt kommandierten Militärs, mit dessen Hilfe man eine den Čechen günstigere Verschiebung der Wählerschaft mit Bestimmtheit erwartet, die Absicht der Regierung aüch diese uralte deutsche Stadt ihres deutschen Charakters zu entkleiden ünd zu einer gemischtsprachigen, wenn nicht zu einer čechischen zu stempeln. Dieses unerhörte Vorgehen entspriclt ebensowenig der von allen maßgebenden Faktoren der Regierung bei jeder Gelegenheit verkündeten Anerkennung der nationalen Gleichberechtigung, als den Grundsätzen einer freiheitlich regierten, demokratischen Republik und ist da nach angetan, die Erregung unter der deutschen Bevölkerung ins Maßlose zu steigern.

Die Gefertigten stellen daher die Anfrage:

1. Ist der Herr Minister geneigt, dem Senate die Gründe der Nichtbestätgung der Gemeindewahlen, in Iglau bekannt zu geben?

2. Was gedenkt der Herr Minister vorzukchren, damit nicht das eben in Iglau eingetroffene Militär an den nächsten Gemeindewahlen teilnimmt?

Prag, am 24. Juni 1920.

Jelinek, Luksch,

Spiess, Dr. Spiegel, A. Lippert, Knesch, Dr. Mayr-Harting, Dr. Naegle, Fridrich Karl, Oberleithner, Fritsch, Dr. Schmidt.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 71.

Interpelace

senatorů Jelinka, Luksche a soudruhů

na ministra vnitra,

týkající se anulování obecních voleb v Jihlavě.

Volby do obecní rady, vykonané loňského roku, z nichž přes veškeré úsilí Čechů projevila se 2/3 většina Němců, byly úřadem zrušeny vyhověním rekursu a vypsány nové volby. Je-li příznačné, že vláda potřebovala více než půl roku k rozhodnutí, aby uznala ničím neospravedlněný odpor proti naprosto správně vykonaným volbám za odůvodněný, pak dokazuje okolnost, že bylo do Jihlavy přeloženo vojsko, pomocí jehož očekával se s jistotou Čechům příznivější přesun voličstva, úmysl vlády, zbaviti toto prastaré německé město jeho německého rázu a prohlásiti jej za jazykově smíšené, ne-li české. Toto neslýchané jednání neodpovídá nejen národnostní rovnoprávnosti, hlásané při každé příležitosti všemi směrodatnými vládními činiteli, nýbrž i zásadám svobodně spravované demokratické republiky a může stupňovati rozechvění mezi německým občanstvem nezměrně.

Podepsaní se tedy táží:

1. Jest pan ministr ochoten sděliti senátu důvody, pro něž nebyly obecní volby v Jihlavě potvrzeny?

2. Co zamýšlí pan ministr učiniti, aby vojsko v Jihlavě se nacházející, příštích voleb se nezúčastnilo?

V Praze dne 24. června 1920.

Jelinek, Luksch,

Spiess, Dr. Spiegel, A. Lippert, Knesch, Dr. Mayr-Harting, Dr. Naegle, Fridrich Karl, Oberleithner, Fritsch, Dr. Schmidt.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP