Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 70.

Návrh

člena senátu Dra. Fáčka a soudruhů

na revisi minimálních cen předmětů podrobených dani přepychové podle zákona ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. zák. a nař.

V příloze k zákonu o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové ze dne 11. prosince 1919, č. 658 sb. zák. a nař., uvedena jest řada předmětů, které se podrobují 10% dani přepychové na místě 1%ní daně všeobecné z převodu statků, převyšuje-li jejich cena určité hranice, které byly stanoveny podle cenových poměrů včas vydání zákona. Tak prohlášeno za přepychové ve smyslu zákona na př zařízení jídelny v ceně nad 6000 K, zařízení ložnice v ceně nad 6000 K, kuchyně nad 3000 K, pánského pokoje nad 4000 K, dále jednotlivé kusy nábytku: kredence nad 3000 K, psací stůl nad 1200 K, skříně nad 1000 K a knihovny nad 1000 K, přikrývky cestovní nad 150 K, klobouky pánské nad 100 K, souprava stolního prádla nad 320 K, souprava ložního prádla nad 800 K.

Ceny běžné v jednotlivých skupinách uvedeného zboží stouply však od prosince m. r. tou měrou, že v důsledku uvedených minimálních cen dnes i kusy jednodušší, které původním stanovením cenových hranic měly býti z přepychové daně vyňaty, dani této podléhají a jsou touto daní nepřiměřeně zdražovány přes to, že slouží obecné nezbytné potřebě a nikoliv potřebám přepychovým.

Podepsaní navrhují tudíž, aby se senát usnesl:

Vládě se ukládá, aby co nejdříve používajíc zmocnění, které jest jí dáno §em 26., odst. 3. zákona z 11. prosince 1919, č. 658 sb, zák. a nař., o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové, zvýšila nařízením minimální ceny předmětů podrobených dani přepychové, pokud tyto ceny již neodpovídají cenovým poměrům včas vydání zákona následkem všeobecného stoupnutí cen.

V Praze dne 23. června 1920.

Dr. Fáček,

Dr. Jar. Brabec, Dr. Franta, Jos. Žďárský, Dr. O. Přikryl, K. St. Sokol, Dr. Herben, Dr. Mareš, Matúš Dúla, Dr. Stránský, Al. Jirásek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP