Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 67.

Interpelace

senátorů Dra. Karasa, Šabaty, Šachla, Dr. Procházky a soudruhů

na pana ministra vnitra

ohledně násilného zabírání církevního majetku.

Dne 1. května t. r. dostavil se zástup asi o 400 lidí, vedený odpadlým knězem Procházkou a Hoffrem na katolickou faru v Přepeřích u Turnova a žádal po tamním administrátorovi, by jim vydal klíče od fary, kostela a matriky. Když se jim zdráhal vyhověti, vypáčili troje dveře, by se klíčů zmocnili. Okresní hejtman, v Turnově dožádán jsa včas o úřední pomoc - útok byl předvídán - pomoci neposkytla vymlouval se, že nemá od vyšších úřadů v tomto směru instrukcí. Podepsaní senátoři se Vás táží, zda tato věc jest Vám, pane ministře známa, co jste v tomto směru na ochranu práva učinil a zda-li hodláte učiniti náležité kroky, by podobné případy, které i jinde se připravují, byly zabráněny, by bezpečnost církevního majetku a církevních orgánů byla ve státě našem zajištěna, jak toho vyžadují řádné poměry právního státu.

V Praze dne 24. června 1920.

Dr. J. Karas, Fr. Šabata, Ant. Šachl, Dr. Adolf Procházka,

Zavoral, Valoušek, Theod. Walló, Dr. Stojan, Juraj Dúrčanský, inž. Jul. Klimko, Jílek, Dr. Kovalík, Dr. Reyl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP