Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Původní znění

Tisk 65.

Interpellation

der Senatoren Link, Dr. Heller und Genossen

an das Gesammtministerium

wegen Ueberlasung von Kasernen an die Städte zum Zwecke der Behebung der Wohnungsnot.

In allen Städten der Republik herrscht ein großes Wohnungselend, unter dem die ganze Bevölkerung, speziell aber das städtische Proletariat, ungeheuer leidet.

Die Bautätigkeit stockt, weil einerseits die Wucherpreise für das Baumaterial nicht bezahlt werden können und weil andererseits die Regierung die gemeinnützige Bautätigkeit durch Subventionen nicht fördert.

Die große Wohnungsnot könnte in vielen Städten dadurch gemildert werden, daß die Regierung Kasernen oder wenigstens Teile davon den Gemeinden zur Schaffung von Wohnungen überlassen würde.

Die gefertigten Interpellanten stellen daher das Verlangen, die Regierung wolle ehestens Schritte unternehmen, daß Kasernen oder wenigstens Teile davon den Gemeinden zur Behebung des Wohnungselendes überlassen werden.

Prag, am 23. Juni 1920.

Franz Link, Dr. Heller,

Anton Jarolim, Josef Barth, Wilhelm Kiesewetter, Joh. Polach, Stark F. K., Josef Reyzl, Wilhelm Niessner, Albert Friedrich, Herm. Hladik, Wzl. Lorenz, Dom. Löw.

 

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Překlad.

Tisk 65.

Interpelace

senátorů Linka, Dr. Hellera a soudruhů

na všechna ministerstva

týkající se přenechání kasáren městům, k odstranění bytové nouze.

Ve všech městech republiky jest veliká nouze o byty, kterou nesmírně trpí všechno obyvatelstvo, obzvláště však proletariát městský.

Stavební činnost vázne, ježto jednak není možno platiti lichvářské ceny za stavební materiál, jednak že vláda nepodporuje všeobecně prospěšnou činnost stavební subvencemi.

Velká bytová nouze dala by se v mnoha městech zmírniti tím, že by vláda přenechala kasárna neb aspoň jejich části obcím k obytným účelům.

Podepsaní žádají tudíž, aby vláda co nejdříve učinila kroky, aby kasárna neb aspoň jejich části byly přenechány obcím k odstranění bytové nouze.

V Praze dne 23. června 1920.

Franz Link, Dr. Heller,

Anton Jarolim, Josef Barth, Wilhelm Kiesewetter, Joh. Polach, Stark F. K., Josef Reyzl, Wilhelm Niessner, Albert Friedrich, Herm. Hladik, Wzl. Lorenz, Dom. Löw.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP