Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 64.

Interpelace

senátora Cífky a soudruhů

na ministra vnitra,

ohledně prováděcích nařízení k zákonům ze dne 17. prosince 1919 o úpravě právních a hmotných poměrů obecních a okresních zřízenců.

Podle zákonů vydaných dne 17. prosince 1919 o úpravě právních a hmotných poměrů obecních a okresních zřízenců, měl se v době tří měsíců po vydání zákonů každý obecní a okresní zřízenec vyjádřiti, mají-li býti jeho poměry upraveny ve smyslu těchto zákonů. Zákony, jichž provedení bylo uloženo ministerstvu vnitra, měly býti nejdéle do tří měsíců po vydání provedeny.

Ačkoliv doba tří měsíců již dávno uplynula, nejsou v celé řadě obcí a okresů poměry obecních a okresních zřízenců upraveny, jelikož výbory obecní a okresní správní komise odvolávají se na to, že dosud nebyla vydána prováděcí nařízení. Od vydání zákonů uplynulo již více jak 6 měsíců, tedy doba úplně dostatečná ku vydání prováděcích nařízení. Leč dosud prováděcí nařízení vydána nebyla a v důsledcích toho neupravují se poměry obecních a okresních zřízenců. Proto táží se podepsaní:

1. Jsou panu ministrovi vnitra známy příčiny, proč prováděcí nařízení k uvedeným zákonům dosud nebyla vydána?

2. Co hodlá pan ministr vnitra učiniti, aby se to stalo v době co nejkratší?

V Praze dne 24. června 1920.

Cífka Karel,

Ackermann Jos., Ecksteinová, Lorenc Jan, Zavadil, Jos. Cholek, Šáda Josef, Petřík, Dr. Procházka, B. Jakubka, Dr. Witt.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP